Słownik trie

Wymagania wstępne

Zadanie do wykonania

Tym razem zadanie polega na kolejnym zmodyfikowaniu programu realizującego funkcje słownika. Do przechowywania oraz operacji na słowach wykorzystujac drzewa trie.