Słownik na drzewie

Wymagania wstępne

Zadanie do wykonania

Celem zadania jest napisanie programu realizującego funkcjonalnośc zadania z poprzedniego ćwiczenia, tym razem jako strukturę danych wykorzystując drzewo binarne uporządkowane. Program, po wczytaniu tekstu, powinien wyświetlić, oprócz ogólnej liczby wszystkich słów oraz liczby słów unikalnych, wysokość oraz wagę utworzonego drzewa.