Baza danych - lista

Wymagania wstępne

Zadanie do wykonania

Napisać program realizujący prostą bazę danych o grupie studentów. W bazie przechowywane bądą: imię, nazwisko i numer albumu. Program powinien udostępniać poprzez menu następujące funkcje:

Dodatkowo program może zostać rozbudowany o funkcje: