Zadanie 4: Praca z powłoką Bourne shell


Minimalne wymagania do zaliczenia ćwiczenia, jak również forma sprawozdania będą określone przez prowadzących zajęcia laboratoryjne.

Wymagania wstępne

Przypomnieć sobie i przećwiczyć użycie poniższych poleceń:

Zadania do wykonania

 1. Przećwiczyć użycie znaków uogólniających np. z poleceniem ls lub cp
  .
  - katalog bieżący

  ..
  - katalog wyższego poziomu

  *
  - dowolny ciąg znaków (w tym ciąg pusty)

  ?
  - dowolny znak

  [adg]
  - litera a, d lub g

  [d-m]
  - dowolna litera od d do m

  [3-8]
  - dowolna cyfra od 3 do 8

  [!2]
  - dowolny znak różny od 2

 2. Przećwiczyć przekierowania i potoki:

  cat plik1 > plik2

  cat plik1 >> plik2

  cat plik1 plik2 > plik3

  cat plik1 plik2 >> plik3

  ls -l > plik

  ls -l istniejący_plik nieistniejący_plik

  ls -l istniejący_plik nieistniejący_plik > out_ist

  ls -l istniejący_plik nieistniejący_plik > out_ist 2>out.nieist

  ls -l istniejący_plik nieistniejący_plik > out_plik 2>&1

  ls -l istniejący_plik nieistniejący_plik > out_ist 2>/dev/null

  ls -al > plik; cut -c 15-25 plik

  ls -al | cut -c -15

  ls -l /usr/bin | cut -c 45- | less

  ps -e > psout; sort +3 psout > pssort; less psout; less pssort

  ps -e | sort +3 | less

  ps -e | wc; ps -e | wc -l;

  ps -e > psout; wc -l < psout

  ps -e > psout; wc -l < psout

  ps -e > psout; wc -l < psout > il_lin

 3. Napisz ciąg komend, ktore spowodują:

  Zapisz te komendy w pliku tekstowym skrypt1, a następnie wykonaj napisany skrypt poprzez wywołanie
  sh skrypt1
  i
  sh < skrypt1.

  Wykorzystaj możliwość tworzenia skryptów do realizacji następnych zadań

 4. Przećwicz realizację następujących instrukcji warunkowych:

 5. Zdefiniuj zmienne arg1 i arg2, wykorzystaj instrukcję warunkową if do sprawdzenia czy zachodzą poniższe warunki.

  `expr $arg1 + 2` -eq $arg2 -- prawdziwe jeśli arg1+2=arg2

  `expr $arg1 + 2` -ne $arg2 -- prawdziwe jeśli arg1+2<>arg2

  `expr $arg1 + $arg2` -gt 5 -- prawdziwe jeśli arg1+arg2>5

  `expr $arg1 + $arg2 + 2` -ge $arg2 -- prawdziwe jeśli arg1+arg2+2>=arg2

  `expr $arg1 + 1` -lt `expr $arg2 + 2` -- prawdziwe jeśli arg1+1<arg2+2

  `expr $arg1 + 1` -le `expr $arg2 + 2` -- prawdziwe jeśli arg1+1<=arg2+2

 6. Przećwicz działanie następujących pętli:

 7. Wykorzystaj instrukcje who, sort i uniq do sprawdzenia ilu użytkowników jest zalogowanych w systemie.