Klasa dokumentu - mgr.cls

mgr.cls jest klasą dokumentu systemu LaTeX ułatwiającą pisanie pracy dyplomowej magisterskiej oraz projektu inżynierskiego na wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
Poniżej znajduje się plik główny klasy, instrukcja obsługi i przykłady użycia.
Miłej pracy :)


W razie pytań, wątpliwości, dostrzeżonych błędów pisz na adres podany na stronie głównej.

1. Lista plików

UWAGA: Wybierz właściwy wariant
mgr.cls ORYGINALNA WERSJA: główny plik klasy dokumentu
mgr.cls WERSJA BETA DLA W12N: główny plik klasy dokumentu
 
 
manual.pdf plik opisujący działanie klasy, należy zapoznaæ się z jego treścią przed przystąpieniem do pracy z klasą mgr.cls

2.1 Przykładowy plik źródłowy pracy dyplomowej magisterskiej

2.1.1 kodowanie dla Unix/Linux

dyplom-iso88592-unix.tex Kodowanie ISO 8859-2 (Latin 2)
dyplom-utf8-unix.tex Kodowanie UTF-8

2.1.2 kodowanie dla MS Windows/MS DOS

dyplom-cp1250-dos.tex Kodowanie CP 1250
dyplom-iso88592-dos.tex Kodowanie ISO 8859-2 (Latin 2)
dyplom-utf8-dos.tex Kodowanie UTF-8

2.2. Przykładowy plik źródłowy projektu inżynierskiego

2.2.1 kodowanie dla Unix/Linux

dyplom-inz-iso88592-unix.tex Kodowanie ISO 8859-2 (Latin 2)
dyplom-inz-utf8-unix.tex Kodowanie UTF-8

2.2.2 kodowanie dla MS Windows/MS DOS

dyplom-inz-cp1250-dos.tex Kodowanie CP 1250
dyplom-inz-iso88592-dos.tex Kodowanie ISO 8859-2 (Latin 2)
dyplom-inz-utf8-dos.tex Kodowanie UTF-8

2. Historia zmian

12.09.2021 Usunięcie domyślnego napisu "Ocena pracy:". Pojawienie się tego napisu można wymusić dodając w opcji klasy polecenie "mark".
06.12.2018 Zmiana nazwy spisu literatury z "Bibliografia" na "Literatura".
24.05.2016 Wprowadzenie wsparcia dla skladania pracy dyplomowej (magisterskiej i inżynierskiej) w języku angielskim.
2.06.2015 Zmienione napisy ,,Prowadzący projekt'' oraz ,,Ocena projektu'' w przypadku składania pracy dyplomowej inżynierskiej na napisy ,,Prowadzący pracę'' oraz ,,Ocena pracy''.
6.06.2011 Zmienione napisy ,,Prowadzący pracę'' oraz ,,Ocena pracy'' w przypadku składania projektu inżynierskiego na napisy ,,Prowadzący projekt'' oraz ,,Ocena projektu''.
11.12.2010 Poprawienie zmiany wysokosci tekstu \textheight na kolejnej stronie po stronie tytułowej przy opcji oneside.
29.11.2010 Zmiana napisu "PROJEKT IN¯YNIERSKI" na stronie tytułowej wywoływana opcją klasy dokumentu "eng". Treśæ napisu jest zgodna (stan na 29.11.2010) z wytycznymi wydziału Elektroniki.
20.05.2010 Dodanie testowej opcji klasy dokumentu "eng" pozwalającej na składanie dokumentu projektu inżynierskiego.
13.09.2008 Poprawione składanie dedykacji przy opcji oneside oraz nowe dostrzeżone błędy patrz manual.pdf
7.02.2008 Pierwsza wersja mgr.sty

3. Starsze wersje