next_inactive up previous


Rzecz o robieniu PDF z dokumentów TEXowych za pomocą dvipdfm

Ten dokument przedstawia obecny stan wiedzy na temat robienia dokumentów w formacie pdf za pomocą programu dvipdfm. Będzie on powiększany wraz z rozrostem technologii pedeefowej

Wszystko wskazuje na to, że za pomocą dvipdfm na diablo można wygenerować dobrego, skalowalnego pedeefa z kolorowymi obrazkami w formacie .eps.

Najprostszy sposób jest następujący:

% dvipdfm doc.dvi

Ustawianie rozmiaru i orientacji strony

Dvipdfm używa domyślnego rodzaju strony ustawionego w konfiguracji (obecnie: letter), ale może tworzyć pdfy o innych rozmiarach stron. Istnieją argumenty lini poleceń ustalające rozmiar strony, ale zdają się one działać kiepsko.

Skuteczną i sprawdzoną metodą jest wstawienie specjala do preambuły dokumentu:

\special{ pdf: pagesize width 11.0truein height 8.5truein }

Dokładny opis wszystkich specjali rozpoznawalnych przez dvipdfm jest znajduje się w podręczniku użytkownika który można zanleźć na diablo w

/usr/loca/doc/dvipdfm/dvipdfm.pdf

Pakiet 'inputenc' a skalowalne czcionki

Żeby dokument pdf był ładny i skalowalny trzeba zadbać o załadowanie dobrych czcinek. Wszystko jest ok jeżeli kożysta się ze stylu 'foils' albo z pakietu 'litery_babel', ale 'inputenc' w stylu 'article' może wywoływać problemy. Jeżeli czcionki nie są skalowalne, neleży upewnić się że dokument kożysta z kodowania OT4. Oto przykład preambuły:

\documentclass[12pt,polish]{article}
\usepackage[polish]{babel}
\usepackage[OT4]{fontenc}
\usepackage[latin2]{inputenc}

\begin{document}
...

About this document ...

Rzecz o robieniu PDF z dokumentów TEXowych za pomocą dvipdfm

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2002-1 (1.68)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -split 0 pedeefy.tex

The translation was initiated by Maciek Gajewski on 2003-12-16


next_inactive up previous
Maciek Gajewski 2003-12-16