Regulamin korzystania z laboratorium 07

  1. Z laboratorium mają prawo korzystać tylko osoby posiadające osobiste konto na znajdujących się w nim stacjach roboczych.
  2. Podczas pracy w laboratorium należy korzystać tylko i wyłącznie z własnego konta, i nie należy udostępniać go komukolwiek.
  3. Użytkownicy mają obowiązek posiadania przy sobie ważnego dokumentu tożsamości oraz okazywania go na żądanie osoby dyżurującej.
  4. Korzystajacy z laboratorium mają obowiązek zapoznać się z przepisami BHP oraz niniejszym regulaminem.
  5. W laboratorium zabranione jest spożywania posiłków i napojów oraz palenia tytoniu.
  6. Okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.
  7. W laboratorium należy dbać o ciszę.
  8. Pracownik techniczny ma prawo wyprosić z laboratorium osobę nie przestrzegającą regulaminu.