LABORATORIUM 07

/DIABLO/07_POMOC

Czarny ekran przy logowaniu na terminal Sun Ray

Problem przy logowaniu pojawia się, gdy wyczerpany został któryś z przydzielonych użytkownikowi zasobów (quota, liczba procesów, itp.). Rozwiązanie:

 1. Zalogować się po ssh na terminalu sąsiada.
 2. Usunąć folder .cache:
  $ rm -rf ~/.cache
 3. Jeśli taki istnieje usunąć plik core:
  $ rm ~/core
 4. Sprawdzić listę procesów:
  $ ps -u login
 5. Zabić wszystkie "Xsession" oraz inne podejrzane procesy takie jak "a.out", "program", "skrypt", etc.:
  $ kill PID
  Jeżeli dla któregoś z procesów powyższe polecenie nie przyniesie rezulatatu i ten dalej będzie pracował, użyć sygnału KILL zamiast TERM:
  $ kill -9 PID